Jul 102015
 

”Glädjande nog var de skor och kläder vi köpte för ett tag sedan av den usla kvalitet att skoförsäljningen i juni ökade med 9,6 procent och klädförsäljningen med 6,7 procent. Hög kvalitet och skor vi trivs med är ett helvete för det man nuförtiden kallar ekonomi. Köp, slit och släng är alltför konservativt, numera gäller köp och släng. Nästa steg är att bomullen odlas, köps och kastas direkt så att ekonomin kan hållas igång.
Vidare meddelas att den ”skakiga marknaden i Kina” har gjort att naturresurserna inte skövlas lika fort som förra månaden vilken drabbar såväl börs som ekonomin negativt…”

10 juli 2015
Birger Schlaug

Maj 252015
 

”Det går liksom inte för sig att scanna in en hundralapp och sen printa ut den på fint papper i så många kopior du behöver.”

Hundring

”Igenkänningsalgoritmen sitter i plupparna till höger om Linné, så montage går heller inte att skriva ut. Självklart egentligen. Pengar är ju något som vi som samhälle har för att slippa släpa grisar och majs till marknaden när vi vill byta till oss nya iPads.”

Läs mer på Moderskeppet>>>

Maj 212015
 

”Året var 1985. Landet var Sverige. Han utmålades som förrädare, buse, svikare.  Han oroade sig för att hans bil skulle sprängas, att han skulle lynchas. Därför att han berättade sanningen som avslöjade Bofors som lögnare och regeringen som medspelare. Dåvarande krigsmaterielinspektören dör under hjulen på ett T-banetåg. Misstanke om mord. Stämningen är uppjagad…”
Läs mer här >>>

Dec 112014
 

Birger Schlaug:
”Jag noterar att det finns drygt 90 000 byggföretag i Sverige. Den borgerliga regeringen skar av ideologiska skäl bort en tredjedel av de inspektörer (från Arbetsmiljöverket) som har i uppgift att kontrollera företagen. Så det blev 45 stycken kvar. För att kontroller de 90 000 företagen. Den nu sittande regeringen vill skjuta till 60 miljoner för att öka antalet inspektörer. Men de borgerligas budget vann. SD lär inte bry sig – de flesta av de som dött och skadats på byggen är utlänningar. Tänk så tydligt det kan bli även i det lilla. De ena häller kallt vatten på vägbanan för att isen skall bli halare, de andra sandar åtminstone lite grand.”
Läs mer här >>>

Sep 242014
 

LOEfter några år av relativt jämn löneutveckling för arbetare och tjänstemän ökar nu lönerna återigen mer för tjänstemän än för arbetare. Förra året ökade arbetarnas medellön 2,0 procent jämfört med 2,8 procent för tjänstemän. Det framgår av LOs Lönerapport år 2014 – Löner och löneutveckling år 1913-2013.

– Vi kan aldrig acceptera att löneklyftorna mellan arbetare och tjänstemän ökar. Vi kan inte tillåta att arbetares löner ska utgöra golv för andra grupper. Om den utvecklingen fortsätter kommer vi att få se en stökig avtalsrörelse år 2016, säger LOs avtalssekreterare, Torbjörn Johansson i en kommentar.

Medellönen för en arbetare är nu 24 000 kronor och för en tjänsteman 34 600 kronor. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed ökat till 10 600 kronor, eller 45 procent. Så stort har lönegapet inte varit sedan 1930-talet.

Mest har lönerna ökat för kvinnliga tjänstemän, 3,3 procent, jämfört med 2,3 procent för manliga tjänstemän. Bland arbetare har lönerna ökat med 2,0 procent för både kvinnor och män.

Det innebär att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har jämnats ut något på tjänstemannasidan. Motsvarande utjämning syns inte bland arbetare. Trots det är lönegapet mellan kvinnor och män mindre på arbetarsidan än bland tjänstemän, 14 respektive 24 procent.

Det senaste årets utjämning bland tjänstemän förklaras till stor del av höga löneökningar för lärare, vilka främst är kvinnor. Endast vid ett tillfälle sedan 1970-talet har en liknande utjämningseffekt skett bland arbetare och det var år 2008-2009 då LO-förbunden samordnade sig om jämställdhetspotter och låglönesatsning.

– Arbetarkvinnorna är på väg att bli vår nya underklass. Att kvinnors arbete systematiskt undervärderas är inte bara djupt orättvist utan också direkt stötande och något vi måste rätta till i de kommande avtalsrörelserna, säger Torbjörn Johansson.

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.